Sea silt Ceramics press release

 

Humade, Koninklijke Tichelaar, Groningen Seaports en Deltares slaan de handen ineen voor onderzoek naar het gebruik van gebaggerd slib uit de Waddenzee in de keramische industrie. Dit project wordt voor een aanzienlijke subsidie ondersteund door het Waddenfonds en Stichting Doen.

Het project Sea Silt Ceramics is in 2020 door designstudio en material inovator Humade gestart. Zij hebben aangetoond dat overtollig zeeslib op kleine schaal kan worden ingezet voor vervaardiging van keramische producten, met als doel de keramische industrie te verduurzamen. Het is Humade gelukt om recepturen te ontwikkelen binnen de verschillende keramische technieken met zeeslib. Het resultaat is een aanzienlijke energiebesparing en keramiek met prachtige tinten door een duurzaam gebruik van restmateriaal.

Gezamenlijk starten de consortiumpartners Humade (product innovator/ innitator), Groningen Seaports (slibverwerking), Koninklijke Tichelaar (productie) en Deltares (onderzoekspartner) een opschalingsonderzoek om te komen tot een nieuwe grondstof en een circulaire (bouw)keramiek die op grote schaal inzetbaar is. Het consortium wordt ondersteund door relevante kennis instellingen zoals: TCKI, ED2050, HAN Hogeschool en via hen de TU Delft.

Het verder ontwikkelen van Sea Silt Ceramics is mede mogelijk zijn gemaakt met financiele steun van het
Waddenfonds, Stichting Doen, TKI,  Kiem en ttt-new. Deze subsidies zet een belangrijke stap richting een circulaire keramische productieketen en hiermee kan een grootschalig procedé worden ontwikkeld voor de verwerking van slib, afkomstig uit de Eems-Dollard. Uit het Eems-Dollardgebied wordt op grote schaal slib verwijderd om de waterkwaliteit - tegengaan van vertroebeling - flink te verbeteren. Middels de unieke slibverwerkingsmethode wordt dit ‘restmateriaal’ nu gezamenlijk omgezet naar een duurzaam bouwproduct.

Lotte Dekker en Gieke van Lon, (founders Humade): “We zijn trots dat we gezamenlijk deze vernieuwende productiemethode vorm kunnen gaan geven tot een stabiel en schaalbaar proces met als eerste doelstelling duurzame, keramisch bouwkeramiek. Wij verwachten, gezien de vraag uit de markt, de wereldwijde materiaal schaarste en slibproblematiek, dat deze revolutionaire methode veel internationale potentie heeft. Verscheidene architectenbureaus hebben inmiddels belangstelling getoond”.

Jan Kok, (commercieel directeur van Koninklijke Tichelaar): “Al meer dan 450 jaar zijn wij een innovatief bedrijf. Wij zijn trots dat wij samen met deze partners op zoek gaan naar een nieuwe grondstof uit onze eigen regio waar we weer een hele tijd mee vooruit kunnen”.


Cas König (CEO Groningen Seaports): "Groningen Seaports opereert aan de rand van werelderfgoed
Waddenzee en we zijn ons hierbij bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dat met zich
meebrengt. Duurzaamheid zit dan ook in ons DNA. Wij zijn blij dat we met het slib uit de Eems Dollard een bijdrage kunnen leveren in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen".


Marc Verheul, (expert bodem en grondwaterkwaliteit Deltares) “Als kennisinstituut voor water, bodem en ondergrond is Deltares voorstander van het veilig en nuttig hergebruiken van een te veel aan
(marien)sediment. In het Eems-Dollard gebied is er te veel sediment in het water en dat is nadelig voor de natuur. Het sediment dat wordt verwijderd kan worden hergebruikt als lokale grondstof voor de keramische industrie. Wat mij betreft een echte win-win situatie.

-----

Noot voor de redactie
Voor meer informatie of vragen n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met: Humade, Lotte Dekker en Gieke van Lon 06 30362835 / 06-29044170 / info@humade.nl


Humade, is een mondiaal opererend multidisciplinaire ontwerpstudio waar producten en ontwerpen worden ontwikkeld met een sociale, duurzame en circulaire impact. Lotte Dekker en Gieke van Lon


Groningen Seaports, is de commerciële exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen.


Koninklijke Tichelaar, is een wereldwijd toonaangevende producent van keramiek en glazuren, die bij allerlei processen altijd op zoek is naar innovatie en nieuwe marktkansen.


Deltares, is een onderzoeksorganisatie op het gebied van water, bodem en ondergrond en doet diverse projecten op het gebied van het nuttig toepassen van (marien) sediment.


press39/Sea silt ceramics Humade Samples jpg
press39/Sea silt ceramics Humade Samples jpg
press39/Sea silt ceramics Humade Samples jpg